Төв аймгийн Аргалант сумын ИТХ

Төв аймгийн Аргалант сумын ИТХ

ШИЛЭН ДАНС


нийт 4

khural.mn

ГХУСАЗЗ

2015-02-08 60
Шагнаж урамшуулах тухай
khural.mn

ГХУСАЗЗ

2015-02-08 53
шатахууны зардал гаргах тухай
khural.mn

Төсөв

2015-02-08 62
сумын ИТХ-ын 2015 оны төсөв
khural.mn

Төсвийн хуваарь

2015-02-08 62
сумын ИТХ-ын 2015 оны төсөв

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 518
249 / 48%
97 / 19%
83 / 16%
43 / 8%
46 / 9%